Pravilnik o uporabi in nošenju delovne obleke

Na podlagi določil splošnih aktov družbe Franc Grdadolnik varovanje d.o.o., je direktor družbe dne 22.6.2018 sprejel nov

PRAVILNIK
O UPORABI IN NOŠENJU DELOVNE OBLEKE

1. ČLEN

Ta pravilnik opredeljuje delovno obleko, obutev in opremo, ki jo uporabljajo delavci pri opravljanju nalog.

2. ČLEN

Odgovorni delavec za nabavo je delavec, ki ga odgovorna oseba pooblasti za nabavo in vzdrževanje delovnih oblek, obutve in opreme ter za opravljanje ostalih del in nalog.

3. ČLEN

Delovna obleka delavca ščiti pred zunanjimi vremenskimi in drugimi škodljivimi vplivi ter predstavlja celostno podobo družbe navzven.

4. ČLEN

Na vidnem mestu mora biti nameščena službena izkaznica. Delovni obleki je prepovedano dodajati katerekoli druge oznake ali dele oblačil, ki niso predpisane s tem pravilnikom. Prepovedano je posojanje delovne obleke tujim osebam, ki za to nimajo ustreznega dovoljenja odgovorne osebe.

5. ČLEN

Na črni majici delavca se na levem rokavu nahaja napis:

FRANC GRDADOLNIK
VAROVANJE D.O.O.

napis_na_rokavu

Na prsih levo pa se nahaja napis:

VAROVANJE

napis_na_prsih

izgled_majice

V obeh napisih so črke velikosti 1 cm.

6. ČLEN

Odgovorna oseba mora v skladu z zakonodajo in na podlagi ocene tveganja za varnost in zdravje, delavcem, zaposlenim na delovnih mestih, na katerih so izpostavljeni določenim škodljivim vplivom delovnega okolja ter s tem tveganjem za varnost in zdravje pri delu, zagotoviti ustrezno osnovno obleko, obutev in opremo.

7. ČLEN

Delovna oprema varnostnega tehnika:

  • Hlače-temnih barv,
  • Majica-temnih barv,
  • Prehodna jakna-temnih barv,
  • Zimska bunda-temnih barv,
  • Čevlji
8. ČLEN

Splošna pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri nošenju delovne obleke:

  • Delovna obleka mora biti zlikana in čista,
  • Nogavice in pas morajo biti barvno usklajeni z delovno obleko,
  • Delovne obleke ni dovoljeno nositi v kombinaciji z drugo vrsto oblačil
9. ČLEN

V določenih primerih (po zahtevah naročnika) lahko odgovorna oseba določi delovno obleko, obutev in opremo, ki ni zajeta v tem pravilniku ali določi drugo vrsto delovne obleke, obutve in opreme za posamezno delovno enoto.

10. ČLEN

Delavec mora vsako stvarno napako na delovni obleki, obutvi ali opremi javiti vodji. Če je delavec delovno obleko ali njen del poškodoval ali raztrgal zaradi nesreče pri opravljanju dela ima pravico do dodelitve nove.

Če je delavec delovno obleko ali njen del poškodoval, raztrgal, uničil ali odtujil po lastni krivdi se mu dodeli nova obleka ter zaračuna po veljavnem ceniku dobavitelja.

11. ČLEN

Roki uporabe delovne obleke so:

  • 3 leta – zimska bunda, prehodna jakna,
  • 2 leti – hlače, majice, čevlji

Roki trajanje se lahko skrajšajo ali podaljšajo v odvisnosti od uporabe in kvalitete materialov. Spremembo roka mora odobriti odgovorna oseba.

12. ČLEN

Delovno obleko se uporablja izključno v delovnem času. Uporaba delovne obleke izven delovnega časa ni dovoljena razen na poti z dela in na delo.

13. ČLEN

Za izvajanje pravilnika so odgovorni vodje in delavci. Neizvajanje ali površno izvajanje določb pravilnika predstavlja kršitev Pogodbe o zaposlitvi.

14. ČLEN

Nov pravilnik začne veljati z dnem 22.6.2018, ko ga sprejme direktor.

HANA GRDADOLNIK
Varnostni manager, direktor